กุมภาพันธ์ 22, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy การเข้าใช้บริการที่เว็บเดิมพันออนไลน์ websiteufabetm3.com ซึ่งทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน โดยก่อนที่จะเข้าใช้บริการนั้น ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษานโยบาย พร้อมทั้งยอมรับนโยบายของเราทุกข้อก่อนที่จะเข้าใช้บริการ ซึ่งทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

websiteufabetm3.com ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่เราทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมจะนำมาจากการสมัครสมาชิก การลงเดิมพัน และการเข้าใช้บริการจากช่องทางอื่น ๆ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาปรับปรุงการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ การตลาด โปรโมชั่น รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารอื่น ๆ ที่สำคัญ

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเด็ดขาด หากยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคขั้นสูง

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

websiteufabetm3.com ไม่รับข้อมูลจากผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี และหากพบว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี เราจะลบข้อมูลออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง หากต้องการใช้สิทธิ์สามารถติดต่อผ่านทาง contact@websiteufabetm3.com ได้ทันที

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง websiteufabetm3.com

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@websiteufabetm3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่ผู้ให้บริการบังคับใช้

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อเห็นสมควร

สมัครสมาชิก